.Raskenmerken Boston Terriër
Algeheelbeeld:
De Boston Terrier moet een levendige zeer schrandere,zacht gladharige,korthoofdig gedrongen gebouwde,kortstaartige, goed evenredige hond zijn,van een middelbare grootte gestroomd of zwart met gelijkmatige witte aftekeningen.
De hond moet de indruk wekken van vastberadenheid,kracht,weerstands vermogen en beweeglijkheid met gemakkelijke en sierlijke gangen.
Een harmonische vereniging van de kleur en aftekening wordt als het ideaal beschouwd, maar als er teveel wit op het lichaam is,of de verdeling van wit en gestroomd op het hoofd niet geheel in verhouding is,moet men deze lichte fouten in kleur niet te zwaar aanrekenen mits de hond typisch en goed gebouwd is.

Hoofd:
Vlakke,vierkante schedel zonder rimpels,vlakke wangen,voorhoofd recht,duidelijke stop.

Ogen:
Wijd uit elkaar geplaatst,groot,rond,donker gekleurd met een levendige,vriendelijke en schrandelijke uitdrukking. De ogen moeten goed van voren in het hoofd staan en de buitenhoeken moeten van voren gezien in een lijn met de wangen liggen.

Snuit:
Kort,vierkant,breed,diep en in verhouding tot de schedel, zonder rimpels.Korter van lengte dan van breedte en diepte.
De snuit van de stop tot aan de neuspunt moet evenwijdig zijn aan het schedelvlak.De neus zwart,breed met een duidelijke lijn tussen de neusgaten.Brede,vierkante kaken met korte regelmatig geplaatste tanden,tang of lichtelijk ondervoorbijtend om een vierkante te verkrijgen.De kaken mogen niet zwak zijn.De lippen moeten lang zijn maar ze mogen niet overhangen, zij moeten de tanden volkomen bedekken bij gesloten mond.

Oren:
Klein,rechtop aktief gedragen,dun en zo dicht mogelijk tegen de schedel geplaatst.

Hals:
Goed uit de schouders oprijzend,middelmatig lang en licht gebogen.
De hals moet het hoofd sierlijk dragen.

Romp:
Diep,goede brede borst,schuinliggende schouders korte rug, diepe en goed gewelfde ribben,lendenen kort en goed gespierd, de kroep enigszins gerond,staart laag aangezet.Ellebogen liggen goed aangesloten.

Voorbenen (front):
Niet te wijd vaneen geplaatst,recht,goed gespierd,korte middenvoeten, die noch naar binnen noch naar buiten draaien.

Voeten:
Rond klein,aaneengesloten,recht geplaatst,de tenen krachtig gebogen.

Achterhand:
Krachtig ,deze kracht is nodig voor de stuwing bij het lopen.Goed gehoekt met een lange opperarm.Korte hakken.Wanneer de achterhand correct is dan is het gangwerk vlot en uitgrijpend.De achterhand behoort goed gespierd te zijn.

Gangwerk:
Krachtig en vlot.De voor-en achterbenen bewegen zich in een rechte lijn en in een volmaakt ritme.

Staart:
Laag aangezet,kort niet te dik,recht of schroefvormig,geen franje of ruwe beharing,horizontaal gedragen.

Kleur:
Gestroomd of zwart met witte aftekeningen.De stroming moet regelmatig en zuiver zijn.Hoewel zwart met witte aftekeningen is toegestaan verdient gestroomd met witte aftekeningen de voorkeur.

Ideale aftekening:
Snuit wit,een witte bles op het voorhoofd en schedel.witte kraag,witte aftekening op de voorbenen,wit op de achterbenen van de hakken tot de voeten.

Vacht:
Kort,glanzend,fijne structuur.

Gewicht:
Niet boven de 11kg.
lichtgewicht onder de 7kg, middengewicht 7 tot 8,5kg
zwaargewicht van 8,5 tot 11kg.

Noot: in Nederland wordt de Boston niet in gewichts klassen ingedeeld en gekeurd.

Fouten:
Bolle of hellende schedel,een schedelgroef,hellend voorhoofd,te geringe stop kleine te diep liggende bolle of lichte ogen of ogen die te veel wit tonen.
Spitse snuit,het laten zien van tandenof tong bij gesloten mond.
Te korte en dikke hals,keelhuid,lichte romp,vlakke ribben,ronde rug,te lage staart.Kleur geheel wit of het ontbreken van witte aftekeningen te veel wit op de romp,het gestroomd en wit op hoofd in onjuiste verhouding.

Fouten die bekroning uitsluiten.
Blauwe ogen of sporen van blauw.Effenzwart,zwart met tan-aftekeningen,grijs of leverkleur.leverkleurige,vleeskleurige neus.Eengecoupeerde staart.

Samenvatting:
Een goed getoiletteerde,vierkant goed gebouwde en gespierde Boston Terrier met een karakteristiek vierkant hoofd,fraaie aftekeningen,brede volle voorsnuit,goede borst partij,goede buikbelijning,goede voorhand en goede achterhand,vlot en krachtig gangwerk en dit alles gepaard met het levendige karakter maken de Boston Terrier tot een hond niet alleen om te zien en te bewonderen,maar om van te houden en als een huisgenoot in de familie op te nemen.