KORTE HISTORISCHE SAMENVATTING

De Chihuahua wordt beschouwd als de kleinste rashond ter wereld en draagt de naam van

de grootste staat van de Mexicaanse Republiek (Chihuahua).

Men neemt aan dat deze honden vroeger in het wild leefden en, rond de tijd van de

beschaving van de Toltecs, werden gevangen en door de inwoners tam gemaakt. Illustraties

van een gezelschapshondje, “Techichi” genaamd, dat in Tula leefde, werden gebruikt als

decoraties op stadsarchitectuur. Deze kleine afbeeldingen lijken erg veel op de

hedendaagse Chihuahua.

Algemeen voorkomen

Deze hond heeft een compact lichaam. Zeer belangrijk is het feit dat zijn schedel

appelvormig is en dat hij zijn middelmatig lange staart erg hoog draagt, ofwel gebogen, ofwel

in de vorm van een halve cirkel met de punt naar beneden wijzend in de richting van de

lendenen.

Belangrijke verhoudingen

De lengte van het lichaam is iets meer dan de schouderhoogte. Gewenst is echter een bijna

vierkant lichaam, speciaal bij de reuen. Bij de teven is in verband met zwangerschap een

iets langer lichaam toegestaan.

FCI RASSTANDDAARD CHIHUAHUA

Gedrag/temperament

Snel, attent, levendig en erg moedig.

Hoofd

Schedelgedeelte:

Schedel: Goed gerond appelhoofd (een typische eigenschap van het ras).

Stop: Zeer uitgesproken, diep en breed, het voorhoofd is gerond boven de snuitaanzet.

Gezichtsgedeelte:

Neus: Alle kleuren toegestaan. Middelmatig kort, de punt iets naar boven wijzend.

Snuit: Kort, van opzij gezien recht, breed aan de aanzet, toelopend naar de punt.

Lippen: Droog, nauw aansluitend.

Wangen: Slechts licht ontwikkeld, zeer vlak.

Kaken/tanden: Schaar of tanggebit. Boven- of onderbijtend, evenals alle andere afwijkingen

in de boven- of onderkaak, dienen absoluut bestraft te worden.

Ogen: Groot, rondachtig van vorm, erg expressief, niet uitpuilend, perfect donker. Lichte

ogen toegestaan, maar niet wenselijk.

Oren: Groot rechtop, wijd open, breed aan de aanzet, geleidelijk toelopend naar hun

lichtgeronde punt. In rust opzij gebogen een hoek van 45° vormend.

Nek: Bovenlijn licht gebogen. Middelmatig lang. Bij reuen zwaarder dan bij teven. Geen

keelhuid. Bij de langhaar variëteit is de aanwezigheid van een kraag met langer haar zeer

gewenst.

Lichaam

Compact en goed gebouwd.

Toplijn: Recht.

Schoft: Slechts weinig zichtbaar.

Rug: Kort en sterk.

Lendenen: Goed bespierd.

Kruis: Breed en sterk, bijna vlak of licht hellend.

Borst: Brede en diepe borstkas, ribben goed gewelfd. Van voren gezien ruim, maar niet

overdreven. Van opzij gezien, reikend tot de ellebogen. Niet tonvormig.

Onderbelijning en buik: Gevormd door een duidelijk oplopende belijning. Slappe buiklijn

toegestaan, maar niet gewenst.

Staart

Hoog aangezet, vlak uitziend, middelmatig lang. Breed aan de aanzet, geleidelijk toelopend

naar de punt. Staartdracht is een belangrijk raskenmerk: als de hond loopt, wordt de staart

ofwel in een boog gedragen, of in een halve cirkel met de punt naar de lendenen wijzend,

hetgeen balans aan het lichaam geeft.

De staart mag nooit tussen de benen, noch onder de ruglijn gekruld worden gedragen. Het

haar op de staart is afhankelijk van de variëteit en is in overeenstemming met de vacht op

het lichaam. Bij de langhaar variëteit vormt de staart een pluim. In rust hangt de staart en

vormt een lichte hoek.

Ledematen

Voorhand: Rechte voorbenen en van een goede lengte; van voren gezien vormen ze een

rechte lijn met de ellebogen. Van opzij gezien zijn ze verticaal.

Schouder: Vlak en middelmatig bespierd. Goede hoeking tussen schouderblad en opperarm.

FCI RASSTANDDAARD CHIHUAHUA

Elleboog: Vast en aansluitend aan het lichaam, hetgeen vrije beweging verzekert.

Middenvoet (pols): Licht schuin aflopend, sterk en flexibel.

Voorvoet: Erg klein en ovaal, met de tenen goed apart, maar niet gespreid (geen hazen- of

kattenvoet). Nagels bijzonder goed gebogen en middelmatig lang. Voetkussens goed

ontwikkeld en erg veerkrachtig. Hubertusklauwen zijn niet gewenst.

Achterhand: Achterbenen goed bespierd met lange botten, verticaal en evenwijdig ten

opzichte van elkaar, met een goede hoeking in de heup-, knie- en hakgewrichten, in

harmonie met de hoeking van de voorhand.

Hak: Kort met goed ontwikkelde Achillespees; van achteren gezien goed apart, recht en

verticaal. Achtervoet: Erg klein en ovaal, met de tenen goed apart, maar niet gespreid (geen

hazen- of kattenvoet). Nagels bijzonder goed gebogen en middelmatig lang. Voetkussens

goed ontwikkeld en erg veerkrachtig. Hubertusklauwen zijn niet gewenst.

Gangwerk/beweging

Lange passen, veerkrachtig, energiek en actief, goed uitgrijpend en stuwend. Van achteren

gezien moeten de benen bijna evenwijdig ten opzichte van elkaar bewegen, zodat de

voetafdrukken van de achtervoeten precies passen in die van de voorvoeten.

Bij het verhogen van de snelheid vertonen de benen de neiging naar elkaar toe te bewegen

in de richting van de centrale lijn van het zwaartepunt (eensporig gaan). Vrij en soepel

gangwerk, zonder zichtbare inspanning, hoofd omhoog en vaste rug.

Huid

Glad en soepel over het hele lichaam.

Vacht

Haar: In dit ras zijn er 2 vacht variëten.

Korthaar: De vacht is kort, dicht aanliggend over het gehele lichaam. Als er een ondervacht

is, is het haar iets langer. Dun haar op keel en buik toegestaan, iets langer op de nek en

staart, kort op het gezicht en de oren. De vacht is glanzend en de structuur is zacht.

Haarloze honden zijn niet toegestaan.

Langhaar: De vacht moet fijn en zijdeachtig zijn, recht of licht golvend. Te dikke ondervacht

is niet gewenst. Het haar is langer en vormt een bevedering op de oren, nek, aan de

achterkant van voor- en achterbenen, op de voeten en op de staart. Honden met een lange

golvende vacht zijn niet toegestaan.

Kleuren: Alle kleuren in alle mogelijke schakeringen en combinaties zijn toegestaan, met

uitzondering van de kleur merle.

Maat en gewicht: Bij dit ras wordt alleen gekeken naar het gewicht, niet naar de hoogte.

Ideale gewicht: tussen 1,5 en 3 kg.

Honden die minder wegen dan 500 gram en zwaarder zijn dan 3 kg worden

gediskwalificeerd.

FCI RASSTANDDAARD CHIHUAHUA

Fouten

Alle afwijkingen van voornoemde punten moeten als een fout worden beschouwd en de

ernst van de fout moet worden beoordeeld in verhouding tot zijn graad:

- Ontbrekende tanden.

- “Dubbele” tanden (nog aanwezige melktanden).

- Puntige oren.

- Korte nek.

- Lang lichaam.

- Ronde of holle rug (Lordosis of Kyphosis).

- Hellend kruis.

- Smalle borst, vlakke ribbenkast.

- Staart: niet goed aangezet, kort of gekruld.

- Korte ledematen.

- Losse ellebogen.

- Te nauw van achteren.

Ernstige fouten:

- Smalle schedel.

- Kleine ogen, diepliggend of puilend.

- Lange snuit.

- Onder- of bovenbijtend.

- Onvaste kniegewrichten.

Diskwalificatiefouten:

- Agressief of overdreven bang.

- Hertentype honden (honden met een a-typische of extreme lichaamsbouw: te klein

hoofd, lange nek, mager lichaam, lange ledematen.)

- Honden met een open fontanel.

- Hangoor of kort oor.

- Merle kleur.

- Scheve kaak.

- Extreem lang lichaam.

- Ontbreken van staart.

- In de langhaar variëteit: honden met erg lang, fijn en golvend haar.

- In korthaar variëteit: kale plekken (alopecia).

- Honden die minder wegen dan 500 gram en zwaarder zijn dan 3 kg.

- Een hond die duidelijke lichamelijke- of gedragsafwijkingen vertoont wordt

gediskwalificeerd.

N.B. Mannelijke dieren dienen 2 normaal ontwikkelde testikels te bezitten, die geheel in het

scrotum zijn ingedaald


Pagina 1 van 5

FCI RASSTANDAARD

VAN DE CHIHUAHUA

secretaris@nederlandsechihuahuaclub.nl

www.nederlandsechihuahuaclub.nl


Pagina 1 van 5
Pagina 2 van 5

FCI RASSTANDDAARD CHIHUAHUA

www.nederlandsechihuahuaclub.nl 1/4

FCI-Standaard No. 218/21.10.2009/GB/Nederlandse vertaling

CHIHUAHUA Standaard (Chihuahueño).

Vertaling NL: M.H.R. Silverentand

Originele uitgave: www.fci.be/Nomenclature/Standards/218g09-en.pdf

Afstamming: Mexico

Publicatiedatum originele standaard: 28.07.2009

Gebruik: Gezelschapshond

Classificatie FCI: Groep 9 Gezelschapshonden

Sectie 6. Chihuahua

Zonder werkproeven

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library Deze plaatjes zijn niet speciaal bedoeld als ideaal ras voorbeeld.

KORTE HISTORISCHE SAMENVATTING

De Chihuahua wordt beschouwd als de kleinste rashond ter wereld en draagt de naam van

de grootste staat van de Mexicaanse Republiek (Chihuahua).

Men neemt aan dat deze honden vroeger in het wild leefden en, rond de tijd van de

beschaving van de Toltecs, werden gevangen en door de inwoners tam gemaakt. Illustraties

van een gezelschapshondje, “Techichi” genaamd, dat in Tula leefde, werden gebruikt als

decoraties op stadsarchitectuur. Deze kleine afbeeldingen lijken erg veel op de

hedendaagse Chihuahua.

Algemeen voorkomen

Deze hond heeft een compact lichaam. Zeer belangrijk is het feit dat zijn schedel

appelvormig is en dat hij zijn middelmatig lange staart erg hoog draagt, ofwel gebogen, ofwel

in de vorm van een halve cirkel met de punt naar beneden wijzend in de richting van de

lendenen.

Belangrijke verhoudingen

De lengte van het lichaam is iets meer dan de schouderhoogte. Gewenst is echter een bijna

vierkant lichaam, speciaal bij de reuen. Bij de teven is in verband met zwangerschap een

iets langer lichaam toegestaan.Pagina 2 van 5
Pagina 3 van 5

FCI RASSTANDDAARD CHIHUAHUA

www.nederlandsechihuahuaclub.nl 2/4

Gedrag/temperament

Snel, attent, levendig en erg moedig.

Hoofd

Schedelgedeelte:

Schedel: Goed gerond appelhoofd (een typische eigenschap van het ras).

Stop: Zeer uitgesproken, diep en breed, het voorhoofd is gerond boven de snuitaanzet.

Gezichtsgedeelte:

Neus: Alle kleuren toegestaan. Middelmatig kort, de punt iets naar boven wijzend.

Snuit: Kort, van opzij gezien recht, breed aan de aanzet, toelopend naar de punt.

Lippen: Droog, nauw aansluitend.

Wangen: Slechts licht ontwikkeld, zeer vlak.

Kaken/tanden: Schaar of tanggebit. Boven- of onderbijtend, evenals alle andere afwijkingen

in de boven- of onderkaak, dienen absoluut bestraft te worden.

Ogen: Groot, rondachtig van vorm, erg expressief, niet uitpuilend, perfect donker. Lichte

ogen toegestaan, maar niet wenselijk.

Oren: Groot rechtop, wijd open, breed aan de aanzet, geleidelijk toelopend naar hun

lichtgeronde punt. In rust opzij gebogen een hoek van 45° vormend.

Nek: Bovenlijn licht gebogen. Middelmatig lang. Bij reuen zwaarder dan bij teven. Geen

keelhuid. Bij de langhaar variëteit is de aanwezigheid van een kraag met langer haar zeer

gewenst.

Lichaam

Compact en goed gebouwd.

Toplijn: Recht.

Schoft: Slechts weinig zichtbaar.

Rug: Kort en sterk.

Lendenen: Goed bespierd.

Kruis: Breed en sterk, bijna vlak of licht hellend.

Borst: Brede en diepe borstkas, ribben goed gewelfd. Van voren gezien ruim, maar niet

overdreven. Van opzij gezien, reikend tot de ellebogen. Niet tonvormig.

Onderbelijning en buik: Gevormd door een duidelijk oplopende belijning. Slappe buiklijn

toegestaan, maar niet gewenst.

Staart

Hoog aangezet, vlak uitziend, middelmatig lang. Breed aan de aanzet, geleidelijk toelopend

naar de punt. Staartdracht is een belangrijk raskenmerk: als de hond loopt, wordt de staart

ofwel in een boog gedragen, of in een halve cirkel met de punt naar de lendenen wijzend,

hetgeen balans aan het lichaam geeft.

De staart mag nooit tussen de benen, noch onder de ruglijn gekruld worden gedragen. Het

haar op de staart is afhankelijk van de variëteit en is in overeenstemming met de vacht op

het lichaam. Bij de langhaar variëteit vormt de staart een pluim. In rust hangt de staart en

vormt een lichte hoek.

Ledematen

Voorhand: Rechte voorbenen en van een goede lengte; van voren gezien vormen ze een

rechte lijn met de ellebogen. Van opzij gezien zijn ze verticaal.

Schouder: Vlak en middelmatig bespierd. Goede hoeking tussen schouderblad en opperarm.Pagina 3 van 5
Pagina 4 van 5

FCI RASSTANDDAARD CHIHUAHUA

www.nederlandsechihuahuaclub.nl 3/4

Elleboog: Vast en aansluitend aan het lichaam, hetgeen vrije beweging verzekert.

Middenvoet (pols): Licht schuin aflopend, sterk en flexibel.

Voorvoet: Erg klein en ovaal, met de tenen goed apart, maar niet gespreid (geen hazen- of

kattenvoet). Nagels bijzonder goed gebogen en middelmatig lang. Voetkussens goed

ontwikkeld en erg veerkrachtig. Hubertusklauwen zijn niet gewenst.

Achterhand: Achterbenen goed bespierd met lange botten, verticaal en evenwijdig ten

opzichte van elkaar, met een goede hoeking in de heup-, knie- en hakgewrichten, in

harmonie met de hoeking van de voorhand.

Hak: Kort met goed ontwikkelde Achillespees; van achteren gezien goed apart, recht en

verticaal. Achtervoet: Erg klein en ovaal, met de tenen goed apart, maar niet gespreid (geen

hazen- of kattenvoet). Nagels bijzonder goed gebogen en middelmatig lang. Voetkussens

goed ontwikkeld en erg veerkrachtig. Hubertusklauwen zijn niet gewenst.

Gangwerk/beweging

Lange passen, veerkrachtig, energiek en actief, goed uitgrijpend en stuwend. Van achteren

gezien moeten de benen bijna evenwijdig ten opzichte van elkaar bewegen, zodat de

voetafdrukken van de achtervoeten precies passen in die van de voorvoeten.

Bij het verhogen van de snelheid vertonen de benen de neiging naar elkaar toe te bewegen

in de richting van de centrale lijn van het zwaartepunt (eensporig gaan). Vrij en soepel

gangwerk, zonder zichtbare inspanning, hoofd omhoog en vaste rug.

Huid

Glad en soepel over het hele lichaam.

Vacht

Haar: In dit ras zijn er 2 vacht variëten.

Korthaar: De vacht is kort, dicht aanliggend over het gehele lichaam. Als er een ondervacht

is, is het haar iets langer. Dun haar op keel en buik toegestaan, iets langer op de nek en

staart, kort op het gezicht en de oren. De vacht is glanzend en de structuur is zacht.

Haarloze honden zijn niet toegestaan.

Langhaar: De vacht moet fijn en zijdeachtig zijn, recht of licht golvend. Te dikke ondervacht

is niet gewenst. Het haar is langer en vormt een bevedering op de oren, nek, aan de

achterkant van voor- en achterbenen, op de voeten en op de staart. Honden met een lange

golvende vacht zijn niet toegestaan.

Kleuren: Alle kleuren in alle mogelijke schakeringen en combinaties zijn toegestaan, met

uitzondering van de kleur merle.

Maat en gewicht: Bij dit ras wordt alleen gekeken naar het gewicht, niet naar de hoogte.

Ideale gewicht: tussen 1,5 en 3 kg.

Honden die minder wegen dan 500 gram en zwaarder zijn dan 3 kg worden

gediskwalificeerd.
Pagina 4 van 5
Pagina 5 van 5

FCI RASSTANDDAARD CHIHUAHUA

www.nederlandsechihuahuaclub.nl 4/4

Fouten

Alle afwijkingen van voornoemde punten moeten als een fout worden beschouwd en de

ernst van de fout moet worden beoordeeld in verhouding tot zijn graad:

- Ontbrekende tanden.

- “Dubbele” tanden (nog aanwezige melktanden).

- Puntige oren.

- Korte nek.

- Lang lichaam.

- Ronde of holle rug (Lordosis of Kyphosis).

- Hellend kruis.

- Smalle borst, vlakke ribbenkast.

- Staart: niet goed aangezet, kort of gekruld.

- Korte ledematen.

- Losse ellebogen.

- Te nauw van achteren.

Ernstige fouten:

- Smalle schedel.

- Kleine ogen, diepliggend of puilend.

- Lange snuit.

- Onder- of bovenbijtend.

- Onvaste kniegewrichten.

Diskwalificatiefouten:

- Agressief of overdreven bang.

- Hertentype honden (honden met een a-typische of extreme lichaamsbouw: te klein

hoofd, lange nek, mager lichaam, lange ledematen.)

- Honden met een open fontanel.

- Hangoor of kort oor.

- Merle kleur.

- Scheve kaak.

- Extreem lang lichaam.

- Ontbreken van staart.

- In de langhaar variëteit: honden met erg lang, fijn en golvend haar.

- In korthaar variëteit: kale plekken (alopecia).

- Honden die minder wegen dan 500 gram en zwaarder zijn dan 3 kg.

- Een hond die duidelijke lichamelijke- of gedragsafwijkingen vertoont wordt

gediskwalificeerd.

N.B. Mannelijke dieren dienen 2 normaal ontwikkelde testikels te bezitten, die geheel in het

scrotum zijn ingedaald

Pagina 5 van 55 van 5
NCC-FCI-Rasstandaard-van-de-Chihuahua.pdf wordt weergegeven.