Mystic Legion Jupiter is onze nieuwe aanwinst en we hopen dat hij super opgroeit . Hij is volop in opleiding voor een showcarriere. Met dank aan de fokkers George en Tony dat we de kans kregen om deze prachtige jongen in ons nederige tulpje te kunnen ontvangen .